Tel: 0296 3 85 25 01   Fax : 0296 3 955 537
Sáng tạo - Nhanh chóng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm
CAM KẾT HOẠT ĐỘNG
09/04/2017 22:31:33    Lượt xem: 7,019   

- Đối với khách hàng
+ Thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tối ưu, chi phí cạnh tranh.

- Đối với nhân viên
+ Luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo thu nhập cao và ổn định.
+ Có cơ hội thăng tiến và thường xuyên được quan tâm trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Đối với cộng đồng
+ Thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ một phần khó khăn của cộng đồng.

Copyright © 2017 CTY TNHH DV & TM Quảng cáo An Giang, Inc. All Rights Reserved.
Hỗ trợ trực tuyến

  • HOTLINE
    0296 3 85 25 01

  • PANO - BILLBOARD
    0901 01 75 01