Tel: 0296 3 85 25 01   Fax : 0296 3 955 537
Sáng tạo - Nhanh chóng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
09/04/2017 22:30:54    Lượt xem: 8,057   

Việc đầu tư vào nguồn nhân lực của công ty được thực hiện thông qua các chính sách cụ thể như sau:
 

1. Chính sách lương

- Hệ thống lương của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc công bằng.
- Đánh giá toàn diện dựa trên hiệu quả công việc, kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ và thâm niên của nhân viên.
- Việc xem xét nâng lương được thực hiện định kỳ 06 tháng một lần dựa trên hiệu quả công việc tỉ lệ trượt giá ngoài thị trường.
- Hệ thống lương đảm bảo sự cân đối giữa chi phí trả cho người lao động với hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

 

2. Chính sách phúc lợi

- Nhân viên được xem xét mua bảo hiểm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp.
- Hỗ trợ phụ cấp đi công trình.
- Đồng phục hàng năm cho toàn thể Nhân viên công ty.
- Tổ chức việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn thể nhân viên trong công ty một lần hàng năm.
- Thăm hỏi, động viên trong các trường hợp nhân viên, gia đình có người ốm, tặng quà cho nhân viên khi cưới hỏi, sinh con tặng quà cho nhân viên nữ nhân ngày 8/3 và 20/10, tặng quà cho con em cán bộ nhân viên nhân ngày 1/6 …

 

3. Chính sách đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp

Đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài công ty không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên.
 

4. Chính sách thu hút nhân tài

Công ty xây dựng chế độ lương thưởng phúc lợi cạnh tranh với các công ty cùng ngành nhằm thu hút cũng như “giữ chân” các nhân viên có năng lực giỏi muốn công hiến lâu dài cho công ty.
 

5. Chính sách khen thưởng

- Công ty có chế độ khen thưởng, động viên sự hăng hái làm việc, kích thích sự sáng tạo, tinh thần cống hiến của Nhân viên. Chính sách khen thưởng sẽ được từng bước cải tiến để đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với thị trường lao động giúp tăng động lực đối với lao động hiện tại và thu hút người lao động giỏi từ bên ngoài.
- Công ty có chế độ khen thưởng minh bạch, rõ ràng theo hiệu quả công việc và đóng góp cho sự phát triển không ngừng của công ty.

 

6. Chính sách kỷ luật

- Tuân thủ các Nội quy của Công ty.
- Không được tiết lộ thông tin kinh doanh của Công ty.
- không được sao chép hoặc đem thông tin của công ty ra ngoài, ảnh hưởng đến lợi ích, uy tín của công ty.

 

7. Môi trường làm việc và các hoạt động xã hội khác

- Công ty tạo điều kiện môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh, thoáng mát; nhân viên được trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc, phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động cần thiết.
- Văn hóa làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, tạo cơ hội phát triển bản thân.


 

Copyright © 2017 CTY TNHH DV & TM Quảng cáo An Giang, Inc. All Rights Reserved.
Hỗ trợ trực tuyến

  • HOTLINE
    0296 3 85 25 01

  • PANO - BILLBOARD
    0901 01 75 01